This is home section

04 November 2022

Bouw grootste zonnewarmtepark Nederland van start in Groningen: ‘Dit is een gamechanger’

Permalink: PDF 
03 Nov 2022

Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Solarfields, zonnecollectorleverancier TVP Solar en Warmtestad zijn in Groningen gestart met de bouw van het grootste zonnewarmtepark van Nederland.

Het zonthermiepark heeft een oppervlakte van 12 hectare en gaat zonnewarmte leveren aan het Groningse warmtenet. De duurzame warmte die opgewekt wordt met zonnecollectoren is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 10.000 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest-Groningen verbruiken.

Solarfields, K3 en TVP Solar: start bouw grootste zonnepark van Nederland -  Kijk op het Noorden

Antwoord op warmtevraagstukken
‘Dit zonnewarmtepark is een absolute gamechanger’, stelt Jan Martijn Buruma, projectdirecteur van Solarfields. ‘Het is een zeer duurzame bron om bestaande warmtenetten te vergroenen. Het belangrijkste verschil met duurzame elektriciteit, waar je ook warmtenetten mee kan vergroenen, is dat je niet afhankelijk bent van beschikbare netcapaciteit. We zien een groot potentieel bij andere bestaande warmtenetten. Daarnaast is de verwachting dat deze techniek op meerdere warmtevraagstukken een antwoord kan geven, zoals in de industrie.’

Het zonnewarmteproject wordt gebouwd op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Het park wordt landschappelijk en ecologisch ingepast en zal naar verwachting in 2023 in gebruik worden genomen.

Seizoensopslag
Met behulp van zonnecollectoren en de komst van de nieuwe WarmteCentrale, die vandaag is geopend, wordt de warmte opgevangen en omgezet naar duurzame warmte voor duizenden Groningers.

Dick Takkebos, directeur van WarmteStad, licht toe: ‘Zonthermie is een van de natuurlijke energiebronnen die wij gebruiken om Groningse huishoudens en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Deze zonnewarmte wordt hoofdzakelijk in de zomer gewonnen, maar is vooral in de winter nodig. Dit lossen we op door een deel van de warmte in de zomer op te slaan; de zogenoemde seizoensopslag. Zo zorgen we samen voor onze eigen, Groningse energie. En dat in elk jaargetijde.’

‘Warmte is een belangrijke schakel in de energietransitie’, vult Melissa van Hoorn aan, gedeputeerde van de provincie Groningen. ‘Ik ben er trots op dat dit zonnewarmtepark nu in Groningen gebouwd wordt en dat we daarmee voorloper zijn voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten met zonthermie.’

Volledig recyclebaar
Bij dit project worden meer dan 24.000 zonnecollectoren geïnstalleerd die gevuld zijn met water. Dit water warmt op een zonnige dag op tot zo’n 85 graden Celsius. Een speciale vacuümtechniek in de collectoren maakt het mogelijk om efficiënt hoge temperaturen te produceren.

‘Een bijkomend voordeel van zonthermie is het feit dat je oudere woningen kan aansluiten, zonder al te veel bouwkundige aanpassingen te hoeven doen’, duidt Buruma. ‘Daarnaast zijn de zonnecollectoren volledig recyclebaar. Al met al is dit een innovatieve en duurzame oplossing met veel potentie, ook voor de rest van Nederland.’

10 hectare natuur
Van het 22 hectare grote baggerdepot is 12 hectare bestemd voor zonthermie, waarbij gekeken is hoe rond de zonnecollectoren de ecologie kan worden gefaciliteerd. Op de overige 10 hectare krijgt de natuur alle ruimte. Voor de gehele locatie van 22 hectare is door een ecoloog een ecologisch inrichtingsplan opgesteld. Door aansluiting te zoeken bij het gehele terrein én bij de omgeving, is er verder gekeken dan alleen de inrichting van een zonthermiepark.

Al in een vroeg stadium is het plan besproken met de omgeving. Marloes Sprong-Ariëns van K3 hierover: ‘In die gesprekken werd vooral gevraagd om extra aandacht voor de ecologie in het gebied. We hebben een ecoloog gevraagd om in afstemming met de lokale imkervereniging, omwonenden en overheden een inrichtingsplan te tekenen. In die afstemming is daardoor een aantal aanpassingen gedaan in het plan. Zo is onder andere het gebruik van een betonnen fundering losgelaten. Het park wordt nu op palen gebouwd, waardoor er meer zonlicht op de grond terechtkomt, er minder beton gebruikt hoeft te worden en er meer ruimte is voor bloem- en kruidenrijk grasland.’